Posted by: rajprajapati | 07/05/2010

તત્વના ગેબી ઝરણામાં તરતું એક લીલુ પાંદડુ

પરમેશ્વર ,પરમાત્મા, ઇશ્વર, ભગવાન, પ્રભુ અને શૈતાન, રાક્ષસ, દાનવ વગેરે તમામ શબ્દો માણસ મનના એક કાલ્પનિક તરંગો માત્ર છે.


કારણ કે જે કાંઇ આપણે અત્યારે વાચીએ અને સાંભળીએ છીએ તે બધા ગ્રંથો, પુસ્તકો, ચિંતનિકાઓ વગેરે બધું સાહિત્ય નજીકના ભુતકાળમાં છપાયેલી આવૃતિઓ છે. …
સત્ય તો એ છે કે…શરીરમાં જે છે તે આત્મા છે અને શરીર બહાર છે તે પરમાત્મા છે.

કોઇપણ આત્માનું શરીર ચાલે છે શ્વાસથી/ જેટલા પ્રકારના શરીરો છે તેટલા બધા શરીરઓને સ્વતંત્ર શ્વાસ છે છતાંપણ શરીરની બહાર બધાનો શ્વાસ કોઇને કોઇ રીતે પરસ્પર સંકળાયેલા હોય છે.
શરીરનો શ્વાસ એજ આત્મા છે. અને શરીર બહાર રહે તે પરમાત્મા છે.

શરીરમાં હોય તેટલો આત્મા અને શરીરથી પર હોય તે પર – આત્મા=પરમાત્મા.

આમ તો આ વિષય અતિગહન અને ગુઢ રહષ્યોથી ગુંથાયેલો હોવાથી તરત સમજાય નહી પણ આ સત્ય માટે ધર્મ/ સંપ્રદાય અને આનુવંશીક માન્યતાઓથી બહાર આવી નિર્લેપ માનસીકતાથી દર્શન કરવું જરૂરી છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: