Posted by: rajprajapati | 23/04/2010

રીશ્‍વત લેવી પાપ છે તો રીશ્‍વત આપવી મહાપાપ છે.

રીશ્‍વત આપ્યા વિના કોઇ કામ થઈ જાય તો તે પણ એક ચમત્કાર ગણાય તેવી આપણી તંત્ર વ્યવસ્થા બની ચુકી છે.  રીશ્‍વતની આપ-લે પણ એક કર્મ જ છે, તો પછી રીશ્‍વતના કર્મથી થતી સંસારની રચનાઓ અને મનુષ્ય જીવનમાં તેની અસર પણ થોડીક સમજવી જોઇએ.

જેનું પોતાનું સત્ય ન હોય અને પોતાનામાં ખામી હોય તે રીશ્‍વત આપી પોતાનું કાર્ય સિધ્ધ કરે તેનાથી સ્વગત્ ભુલો અને પોતાની જ અશક્તિઓથી વધુ અકાર્યદક્ષ બને છે, તો જે રીશ્‍વત લે તેની વૃતિ અને ભાવ દુષ્ટ બની જાય છે તે ભાવથી તે જીવન જીવે એટલે તેનું જીવન એક દુષ્ટ રચના બની જાય છે અને સાથે સાથે રીશ્‍વત લેનારની નૈતિકતા નાશ પામી જાય એટલે મનુષ્ય હોવા છ્તાં પણ તે અદ્યાત્મની દષ્ટીએ મનુષ્ય ગણી શકાય નહિં કારણકે મનુષ્યતાના ભાવરહિત હોય તે મનુષ્ય કહેવાય નહિં કારણ કે મનુષ્યરૂપની નૈતિકતા અને ભાવવૃતિનો નાશ થતાં મનુષ્યતા જ વિલાય જાય છે.

પોતાનું કાર્ય પાર પાડવા માટે રીશ્‍વત આપવાથી, લેનારની ભાવવૃતિ અને મનૌવિચાર, દષ્ટિ દુષિત થાય છે, અને તે રીશ્‍વત લેનાર ત્યાર પછી અનૈતિક અને અપકર્મો તરફ ધકેલાયને એક રીતે પશુતાને પામે છે અને તેનો મનુષ્ય જન્મ ફોગટ જાય છે તેનું તમામ પાપ સ્વાર્થ માટે રીશ્‍વત આપનારને જ લાગે છે અને તે મૃત્યુ બાદ તે પછીની જન્મ્યોનીમાં જીવજંતું રૂપે ભોગવવા પડે છે.

રીશ્‍વતથી ભ્રમીત સુખ મળે છે પણ વાસ્તવમાં તે એક મહાદુ:ખની રચના પણ કરે છે સાથે સાથે માણસને મનુષ્યમાંથી પશુતામાં પરીવર્તીત કરે છે. અનૈતિકતા અને અપકર્મનું તમામ ધન ફકત વ્યય અને દુષ્કર્મ્ને વરે છે. તેથી રીશ્‍વત લેવી પાપ છે તો આપવી મહાપાપ છે. (આપ જરા આ અપકર્મથી પોતાની જાતને બચાવશો?)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: